CUPONS D’ ACCIÓ A LA COMPETITIVITAT DE L’EMPRESA

L’agència per la competitivitat de l’empresa catalana (ACCIÓ) ha obert la convocatòria 2021 dels cupons a la competitivitat de l’empresa. Podeu trobar les bases reguladores dels ajuts a la resolució EMC/778/2021 de 17 de marçUna de les novetats a la convocatòria de 2021 és que l’ «edat» mínima requerida a l’empresa per ser beneficiaria és de 2 anys, en lloc dels 4 anys que es requerien en anteriors convocatòries.

NOTA: ACCIO ha obert la segona convocatòria de cupons d’indústria 4.0, publicada al DOGC el dia 21/10/2021. Aquesta covocatoria estarà oberta fins el dia 5/11/2021 a les 14:00h. Les bases reguladores son les mateixes que la 1º convocatòria, resolució EMC/778/2021 de 17 de març.

Què són i per a què serveixen els cupons d’ ACCIÓ?

Són ajuts destinats a les PIMEs. El cupó és un descompte econòmic directe que l’empresa pot bescanviar per un servei expert d’assessorament. En el fons és una subvenció a fons perdut per a contractar serveis que ajudaran a l’empresa a ser més competitiva.

ACCIÓ agrupa els cupons sota un paraigües anomenat cupons a la competitivitat de l’empresa. Dins d’aquest paraigües distingeixen fins a quatre classes de cupons, segons l’annex II de la resolució EMC/778/2021: 

Cupons a la indústria 4.0

Cupons a la innovació i estratègia

Cupons a la internacionalizació

Cupons International eTrade

A continuació expliquem els dos cupons pels que Barcelona Puffin Consulting està acreditada per ACCIÓ per donar servei: els cupons a la indústria 4.0 i els cupons a la innovació i estratègia.

Què és exactament un cupó indústria 4.0?

Concretament els cupons a la indústria 4.0 són ajuts per a realitzar una diagnosi de digitalització i un mapa d’oportunitats per a identificar com les tecnologies d’ indústria 4.0 poden ajudar al teva empresa. El cupó et permet contractar un assessor (un consultor acreditat per ACCIÓ, com nosaltres) perquè t’ajudem en aquest procés i et preparem un pla de transformació digital.

Els cupons 4.0 també estan en la modalitat d’implantació, i et permeten contractar un assessor acreditat (com nosaltres) perquè t’ajudem a implantar una prova pilot amb una determinada tecnologia, o bé l’accés a infraestructures tecnològiques o arquitectures singulars. 

Qui pot ser beneficiari d’un cupó indústria 4.0?

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i al menys amb 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa en el Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Quin import representa l’ajut?

La quantia de la subvenció per a aquest programa serà d’un màxim de 8.000 pel cupó diagnòstic indústria 4.0 o d’un màxim de 20.000 euros pel cupó implantació indústria 4.0, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

Què és exactament un cupó a la innovació i la estratègia?

Són ajuts per a la contractació de serveis d’innovació i d’implantació de tecnologies que incloguin aspectes com el model d’innovació, la sostenibilitat, la propietat del coneixement i la fiscalitat de la innovació. Aquest cupó es subdivideix en diversos tipus de cupons. Dels diferents tipus de cupons que es preveuen, donem servei a dos d’ells: 

Cupó al model de gestió i de processos d’innovació:

És un ajut per a implantar un nou sistema de gestió de la innovació, definir les eines per dur a terme innovació oberta, dissenyar nous productes i serveis, millorar els processos interns de l’empresa que comportin canvis estructurals i del model de negoci, i consolidar un nivell d’innovació coherent i sostenible. 

Cupó a la tecnologia:

És un ajut per rebre assessorament al desenvolupament de tecnologia, assajos, validacions i tests necessaris en processos de R + D i d’innovació de component tecnològica.

Qui pot ser beneficiari d’un cupó d’innovació i estratègia?

Petites o mitjanes empreses amb establiment operatiu a Catalunya, i al menys amb 2 anys de vida a data de la sol·licitud de l’ajut, comptats a partir de la data d’inscripció de l’empresa en el Registre Mercantil (o registre anàleg) o la data d’alta censal a Hisenda (model 036) en el cas d’empresaris individuals.

Quin import representa l’ajut?

La quantia de la subvenció serà d’un màxim de 6.000 per als dos tipus de cupons esmentats, sempre que no superi el cost de l’actuació subvencionada. Els projectes subvencionats es podran executar entre l’1 de gener de 2021 i el 30 de setembre de 2022.

A Barcelona Puffin Consulting estem acreditats i podem ajudarte 

Són moltes les empreses que com tu s’estan preguntant com es podrien digitalitzar i innovar per competir millor. Els «cupons» d’ACCIÓ són ideals per transformar la teva empresa i fer-la més competitiva. Som conscients que saps molt del teu negoci, que coneixes bé el teu mercat, als teus clients, però segur que vols millorar els teus processos i la teva productivitat, doncs fer-ho et conduirà a millorar la teva competitivitat.

A Barcelona Puffin Consulting estem acreditats com a assessors per als programes d’ ACCIÓ, i en particular, per assessorar en estratègia, operacions, organització, tecnologia i indústria 4.0. 

T’ajudarem a preparar la sol·licitud per aconseguir els cupons. Un cop adjudicada la subvenció, executarem el projecte i prepararem l’informe final i la justificació per presentar a ACCIÓ.

Vols conèixer com pots millorar la teva competitivitat?

Tenim les eines i la metodologia per ajudar-te en la transformació digital de la teva empresa. T’ajudarem a aconseguir els cupons d’ACCIÓ

Share This